Notowania

OTLOG: strona spółki
7.10.2019, 19:53

OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 28.10.2019 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących:
1) nr 51/2019 z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie emisji obligacji serii H (Obligacje); 2) nr 68/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Zarządu OT Logistics S.A. (Emitent) na zmiany warunków emisji Obligacji; 3) nr 70/2019 z dnia 6 sierpnia 2019 roku w sprawie wznowionych obrad zgromadzenia obligatariuszy Obligacji; 4) nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwał zgromadzenia obligatariuszy Obligacji oraz zgody Emitenta na zmiany warunków emisji Obligacji, Emitent informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy Obligacji, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godzinie 12:00 w Warszawie, w siedzibie kancelarii Clifford Chance Janicka Krużewski Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k., 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 19, II p (Zgromadzenie). Zasadniczym przedmiotem obrad Zgromadzenia będzie: (i) dyskusja w sprawie zakresu zmian do warunków emisji Obligacji oraz podjęcie uchwał Zgromadzenia w sprawie zmian do warunków emisji Obligacji oraz (ii) dyskusja w sprawie ewentualnego podjęcia Uchwał Uchylających Kwalifikowane Podstawy Wcześniejszego Wykupu Obligacji w rozumieniu warunków emisji Obligacji. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. O uchwałach podjętych podczas Zgromadzenia oraz o wyrażeniu zgody na zmianę warunków emisji Obligacji Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-22
OTS Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy serii H na dzień 13 grudnia 2019 roku
4,50
-8,00
2019-11-22
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia
4,50
-8,00
2019-11-20
OTS Protokół Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii H z dnia 15 listopada 2019 roku
4,54
-0,88
2019-11-15
OTS Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,74
0,00
2019-11-13
OTS Realizacja Planu Naprawczego - zawarcie istotnej przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości i ruchomości.
4,48
-0,45
2019-11-08
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
4,92
0,00
2019-10-31
OTS Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.
5,15
0,00
2019-10-28
OTS Przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz protokół z obrad Zgromadzenia
5,20
0,00
2019-10-25
OTS Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu
5,65
-0,88
2019-10-22
OTS Powzięcie informacji o wygaśnięciu tymczasowego zabezpieczenia udzielonego Spółce przez Stały Sąd Arbitrażowy przy Chorwackiej Izbie Handlowej w Zagrzebiu w odniesieniu do wniosku Spółki z dnia 26 lipca 2019 r. oraz decyzji Sądu Arbitrażowego z dnia 13 września 2019 r.
5,90
0,00