Trwa ładowanie...
bDBeXfdx

Notowania

ABCDATA: strona spółki
8.10.2019, 21:53

ABC Korekta raportu 78/2019 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4.10.2019 r.

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w wyniku omyłki, w załączniku do raportu bieżącego 78/2019 z dnia 4 października 2019 r. zawierającym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbyło się w dniu 4 października 2019 r., nie zostały wskazane przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów, w tym liczba głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Treść uchwał podjętych przez NZW z uzupełnieniem powyższych danych Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty

bDBeXfef