Notowania

COMECO: strona spółki
9.10.2019, 11:13

CMC Rozszerzenie działalności – obrót drewnem

Zarząd Comeco S.A. informuje, że spółka rozpoczęła działalność związaną z obrotem drewnem, co jest ściśle powiązane z obecnie prowadzoną działalnością handlowo-dystrybucyjną. Zarząd Emitenta zakłada, że przełoży się to na zwiększenie przychodu w 2019 roku o około 1 milion złotych.

Inne komunikaty