Notowania

PAT Korekta raportu bieżącego nr 23/2019

Zarząd spółki PATENTUS S.A. („Spółka”, „Emitent”), w załączeniu przekazuje korektę raportu bieżącego nr 23/2019, korekta raportu niniejszym jest z uzupełniniem porządku obrad NWZ. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia NWZ oraz Projekty uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty