Notowania

BUMECH: strona spółki
9.10.2019, 16:20

BMC Znaczne pakiety akcji

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 09.10.2019 roku otrzymał od Akcjonariusza, tj. Bumech – Technika Górnicza Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach pismo wynikające z obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Zawiadomienie Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty