Notowania

BUMECH: strona spółki
9.10.2019, 16:30

BMC Informacja o transakcjach na akcjach Spółki

BUMECH S.A. informuje, iż dnia 09.10.2019 roku otrzymał od Bumech Mining Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach – jako osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Bumech S.A. – powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR.
Pismo Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty