Notowania

CLC Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Zarząd Spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu 9 października 2019 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od członka Rady Nadzorczej Emitenta Leszka Leńko o zbyciu przez niego akcji Spółki Columbus Energy S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty