Notowania

URSUS: strona spółki
10.10.2019, 1:18

URS Informacja dot. spółki zależnej

Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w dniu 9 października 2019r. otrzymał od Zarządu spółki zależnej URSUS BUS S.A. informację, że jeden z wierzycieli URSUS BUS S.A. przygotował i nadał pocztą w dniu 8 października 2019r. wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec URSUS BUS S.A. wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Zarząd URSUS BUS S.A. poinformował Zarząd Emitenta, że ze względu na dbałość o kontynuowanie działalności URSUS BUS S.A. i utrzymanie jej na rynku, a także dążąc do jak największej ochrony pracowników i wierzycieli zamierza poprzeć ww. wniosek.

Inne komunikaty