Notowania

SOLAR: strona spółki
10.10.2019, 13:01

SOL Miesięczne skonsolidowane przychody ze sprzedaży za wrzesień 2019 roku

Zarząd Solar Company S.A. („Spółka”) informuje, iż skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej osiągnięte we wrześniu 2019 roku wyniosły 13,2 mln zł, w tym salony własne (sprzedaż realizowana w salonach własnych Grupy Kapitałowej Solar Company S.A., w tym w outletach oraz zaewidencjonowana w sklepach franczyzy depozytowej) 11,8 mln zł.

Inne komunikaty