Trwa ładowanie...

Notowania

VERBICOM: strona spółki
11.10.2019, 10:33

VRB Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej

Zarząd Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 10 października 2019 r. odbyło się NWZA spółki zależnej od Emitenta, tj. Lugar S.A. z siedzibą w Poznaniu, na którym podjęta została uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Lugar S.A. z kwoty 3.000.000 zł do kwoty 5.999.800 zł w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii C.
Akcje zwykłe imienne serii C zostały objęte przez osobę fizyczną w zamian za wkład niepieniężny w postaci 102 udziałów w kapitale zakładowym w spółce pod firma CODITOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Spółka CODITOR Sp. z o.o. jest w posiadaniu nieruchomości handlowych zlokalizowanych na Pomorzu. Wartość udziałów została określona poprzez wycenę posiadanych i wynajmowanych nieruchomości, m.in. firmie Jeronimo Martins Polska, przez CODITOR. W wyniku zawartej transakcji Lugar S.A. został jedynym udziałowcem spółki CODITOR Sp. z o.o. Transakcja nabycia udziałów wpisuje się w charakter działalności Lugar S.A. jako spółki działającej na rynku deweloperskim. Po rejestracji emisji akcji zwykłych imiennych serii C w Lugar S.A. Emitent będzie posiadał akcje stanowiące 49,99% kapitału zakładowego Lugar S.A. oraz 49,99% głosów na jej WZA. Funkcję Prezesa Zarządu w Lugar S.A. pełni Pan Bolesław Zając, Prezes Zarządu Emitenta. Spółka Lugar S.A. pozostanie podmiotem zależnym od Emitenta i będzie konsolidowana w jego sprawozdaniach finansowych.

Inne komunikaty