Notowania

KOMPAP: strona spółki
14.10.2019, 10:13

KMP Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie informuje, że w dniu 14 października 2019 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych od Warsaw Equity Investments Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce PPH KOMPAP S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty