Notowania

TBULL: strona spółki
14.10.2019, 15:54

TBL Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 października 2019 r. Pan Wojciech Ratymirski, podając przyczyny osobiste, złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Inne komunikaty