Notowania

GTY Informacja poufna MAR

Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości że spółka pośrednio zależna od Spółki tj. Mennica Wrocławska sp. z o. o. otrzymała następujące zwroty podatku VAT w wyniku wyroku WSA Z DN11.07.19 SYGN.AKT I SA/WR282/18
3 611 778,00 PLN ZWROT Z PODATKU VAT ZA 4/2013, 1 417 341,00 PLN ZWROT Z PODATKU VAT ZA 7/2013 1 208 153,00 PLN ZWROT Z PODATKU VAT ZA 6/2013

Inne komunikaty