Notowania

STO Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zarząd spółki STOPPOINT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zwołaniu na dzień 13 listopada 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak, Klaudia Zaleska-Matusiak s.c., ul. Żelazna 67, lok.57, 00-871 Warszawa. Pełna treść ogłoszenia (załącznik nr 1) oraz projekty uchwał (załącznik nr 2) zostały zamieszczone w postaci załączników do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty