Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
18.10.2019, 18:25

ELB Powołanie Prezesa Zarządu Spółki

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA [„Spółka”, „Emitent”] informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 18 października 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Podgórskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ELEKTROBUDOWA SA aktualnej X kadencji ze skutkiem od dnia 21 października 2019 r.
Pan Jacek Podgórski to menedżer z 25-letnim doświadczeniem pracy na wysokich poziomach zarządzania w instytucjach finansowych oraz w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, wydział ekonomiczno-socjologiczny. Ukończył również studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku zarządzenie. Posiadał licencję maklera papierów wartościowych (obecnie nieaktywna), a także odbył liczne szkolenia z zakresu finansów, prawa podatkowego i zarządzania w Polsce i za granicą. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny Anwil S.A. (2014 – 2018), Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. (2007 – 2014) oraz jako Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu Orlen Asfalt Sp. z o.o. (2006 – 2007). W latach 1997 – 2003 związany z Grupą Banku Pekao S.A. jako m.in. Zastępca Dyrektora Centrum Finansowania Przedsiębiorstw oraz Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy w Pekao Development Sp. z o.o. i Pekao Leasing Sp. z o.o. W latach 1994 – 1997 roku pracował dla Petrobank S.A. w Łodzi (obecnie PKO Bank Polski S.A.) gdzie m.in. nadzorował inwestycje kapitałowe banku na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W ramach swoich zawodowych obowiązków m.in. nadzorował procesy restrukturyzacyjne grup kapitałowych oraz procesy wewnętrznych przekształceń organizacyjnych. Zarządzał pozyskiwaniem i optymalizacją finansowania zewnętrznego spółek, ryzykiem płynności, kredytowym i walutowym. Był odpowiedzialny za portfel kredytów konsorcjalnych banku oraz finansowanie spółek z sektora dużych przedsiębiorstw. W dniu 13 czerwca 2019 roku Pan Jacek Podgórski został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki, a w dniu 22 lipca 2019 r. został oddelegowany do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki (w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej z dniem 20 października 2019 r.). Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jacek Podgórski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Według oświadczenia złożonego Spółce, Pan Jacek Podgórski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Inne komunikaty