Notowania

LSISOFT: strona spółki
21.10.2019, 9:12

LSI Transakcje na akcjach Spółki.

Zarząd LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu transakcji, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR.
Powiadomienie dotyczy nabycia przez Yavin Limited, podmiot zależny od osoby pełniącej obowiązki zarządcze Pana Piotra Kraski Członka Rady Nadzorczej, w dniach 10-18 października 2019 roku: – 1025 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 12,90 zł za jedną akcję, – 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,05 zł za jedną akcję, - 100 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,10 zł za jedną akcję, - 200 sztuk akcji LSI Software S.A. na okaziciela po cenie 13,80 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 18 597,50 zł, 1 425 sztuk akcji na okaziciela po średniej cenie 13,05 zł za akcję. Nabycie nastąpiło podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W załączniku treść otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty