Notowania

PGSSOFT: strona spółki
21.10.2019, 15:27

PSW Wstępne wyniki III kwartału 2019 roku

Zarząd PGS Software S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości wybrane wstępne wyniki dotyczące III kwartału 2019 roku.
1.Przychody netto ze sprzedaży: ok. 38,07 mln zł 2.Zysk z działalności operacyjnej: ok. 8,44 mln zł 3.Zysk netto: ok. 6,93 mln zł Na wynik netto miały pozytywny wpływ wypłaty z zysków spółek zależnych za 2018r. w wysokości około 1,26 mln złotych. Jednocześnie Emitent informuje, że ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za III kwartał 2019 roku zostaną przekazane w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku.

Inne komunikaty