Notowania

INGBSK: strona spółki
21.10.2019, 15:52

ING Potwierdzenie ratingów agencję Moody’s.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że 21 października 2019 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service („Moody’s”) podtrzymała ratingi dla ING Banku Śląskiego S.A.:
1. Długookresowy rating depozytów: „A2”, 2. Krótkookresowy rating depozytów: „P-1”, 3. Ocena indywidualna (Baseline Credit Assessment – BCA): baa2, 4. Skorygowana ocena indywidualna (Adjusted Baseline Credit Assessment – Adjusted BCA): baa1, 5. Ocena ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Assessment – CR Assessment) długoterminowa/krótkoterminowa: A1 (cr) / P-1 (cr), 6. Rating ryzyka kontrahenta (Counterparty Risk Rating – CR Rating) długoterminowy/krótkoterminowy: A1 / P1. Jednocześnie agencja utrzymała perspektywę „Stabilna” dla długookresowego ratingu depozytów. W opinii Moody’s ratingi ING Banku Śląskiego S.A. odzwierciedlają: 1. dobrej jakości, choć niewysezonowany, portfel kredytowy banku z bardzo ograniczonym zaangażowaniem w walutowe kredyty hipoteczne, 2. adekwatny współczynnik kapitałowy, 3. umiarkowaną rentowność, oraz 4. stabilny profil finansowania banku bazujący na depozytach i wysokie bufory płynnościowe. Rating agencji Moody’s dla ING Banku Śląskiego S.A. nie jest ratingiem na zlecenie i jest nadawany na podstawie publicznie dostępnych informacji. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty