Notowania

TSGAMES: strona spółki
21.10.2019, 17:10

TEN Ujawnienie stanu posiadania – zawiązanie Porozumienia Akcjonariuszy

Zarząd Ten Square Games S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Arkadiusza Pernala sporządzone na podstawie art. 87 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty