Notowania

TALEX: strona spółki
24.10.2019, 15:45

TLX Uzyskanie kolejnych zamówień od jednego podmiotu

Zarząd Talex S.A. informuje, że w okresie od dnia 15 lipca 2019 roku (publikacja raportu bieżącego nr 11/2019) do dnia publikacji niniejszego raportu, Spółka uzyskała szereg kolejnych zamówień od Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Łączna wartość uzyskanych zamówień wynosi netto 5,17 mln PLN. Największym z tych zamówień jest zamówienie z października 2019 roku, o wartości netto 403 tys. PLN. Przedmiotem zamówienia jest dostawa usług informatycznych.

Inne komunikaty