Notowania

FDGAMES: strona spółki
25.10.2019, 19:30

FDG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 grudnia 2019 roku

Zarząd No Gravity Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 2 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Anety Leszczyńskiej i Pawła Orłowskiego, adres: ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki

Inne komunikaty