Notowania

VTG Przeniesienie własności budynku biurowego Epsilon na jednostkę zależną Emitenta

Zarząd Vantage Development S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 14 października 2019 roku, informuje o przeniesieniu, w dniu 29 października 2019 roku na spółkę zależną od Emitenta – Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa własności budynku biurowego Promenady Epsilon, położonego we Wrocławiu, przy ulicy Słonimskiego, który objęty był umowami leasingu nieruchomości (umową leasingu budynku oraz umową leasingu gruntu) z dnia 30 października 2014 roku, zawartymi pomiędzy Epsilon VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. a mLeasing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeniesienie własności nastąpiło w związku z zakończeniem umów leasingu.

Inne komunikaty