Notowania

MWTRADE: strona spółki
30.10.2019, 15:13

MWT Całkowita spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 października 2019 roku Spółka otrzymała wpłatę w wysokości 7,4 mln zł od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu („Szpital”) tytułem spłaty wierzytelności, postawionych w stan natychmiastowej wymagalności w dniu 29 maja 2019 roku, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 10/2019 z dnia 29 maja br., nr 11/2019 z dnia 29 lipca br., nr 15/2019 z dnia 30 sierpnia br. oraz 17/2019 z dnia 17 września br.
Otrzymana wpłata rozlicza w całości ekspozycję w bilansie Spółki względem tego dłużnika.

Inne komunikaty