Trwa ładowanie...

Notowania

VER Dywidenda - MPL VERBUM S.A.

Zarząd MPL VERBUM S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 października 2019 roku uchwałą nr 5/2019 postanowiło przeznaczyć kwotę 171 111,08 zł. (sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto jedenaście złotych 8/100) z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2018/2019 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy - 0,07 zł (siedem groszy) za akcję.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 26 listopad 2019r., natomiast dywidenda zostanie wypłacona 6 grudnia 2019r.

Inne komunikaty