Notowania

PAT Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministrów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PATENTUS S.A. w dniu 05.11.2019 roku.

Załączniki

Inne komunikaty