Notowania

DAM Kolejny nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o.

Dent-a-Medical S.A. (dalej "Spółka) informuje o otrzymaniu kolejnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu pozwu Medihelp Sp. z o.o. na kwotę 35.236 zł, powiększoną o odsetki ustawowe oraz koszty procesu. Spółka złoży sprzeciw do nakazu, Sprawa została opisana w raportach bieżących _ESPI_ nr 14/2018, 5/2019 i 6/2019.
Ew. uprawomocnienie się roszczeń Medihelpu będzie miało bardzo istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki, gdyż roszczenia te przekroczą możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę.

Inne komunikaty