Notowania

PGNIG: strona spółki
7.11.2019, 11:59

PGN Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Emitent”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 12 lipca 2019 r., informuje, że w dniu 7 listopada 2019 roku spółka zależna Emitenta – PGNiG Upstream Norway AS („PUN”) zawarła umowę zakupu dodatkowych 10% udziałów w licencjach PL636 i PL636B („Licencje”) zawierających złoże Duva od Pondion Energy. Tym samym procentowy udział PUN w Licencjach wzrósł z 20% na 30%.
Zakup Licencji jest elementem Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-12-13
PGN Informacja o zakończeniu postępowania dowodowego i planowanym terminie wydania przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc w Sztokholmie wyroku końcowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego
4,17
+0,53
2019-12-12
PGN Podwyższenie ratingu PGNiG przez Fitch Ratings z „BBB-” na „BBB”
4,03
+2,73
2019-11-29
PGN Oddalenie powództwa o stwierdzenie nieważności / uchylenie uchwały NWZ PGNiG SA z dnia 13 września 2017 roku
4,69
-0,21
2019-11-15
PGN Oświadczenie woli zakończenia Kontraktu Jamalskiego z dniem 31 grudnia 2022 r.
4,89
-0,29
2019-11-14
PGN QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
4,90
0,00
2019-11-07
PGN Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS dodatkowych 10% udziału w złożu Duva od Pandion Energy
4,95
-0,08
2019-10-28
PGN Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za III kwartał i 9 miesięcy 2019 roku
4,68
+4,32
2019-10-18
PGN Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał oraz 9 miesięcy 2019 roku
4,62
-0,69
2019-10-18
PGN Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS
4,62
-0,56
2019-09-30
PGN Spełnienie warunku zawieszającego umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziałów w złożu King Lear od Total E&P Norge
4,87
-8,96