Notowania

OPN Przychody ze sprzedaży netto Spółki osiągnięte w październiku 2019 roku

Zarząd OPONEO.PL S.A. informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w październiku 2019 roku wynosi 146 836 tys. zł, co oznacza wzrost o 27% w stosunku do wielkości przychodów osiągniętych w październiku 2018 roku (115 631 tys. zł).
Narastająco przychody za okres od 01 stycznia do 31 października 2019 roku ukształtowały się na poziomie 662 878 tys. zł, co stanowi 16% wzrost względem przychodów odnotowanych w analogicznym okresie roku ubiegłego w wysokości 573 288 tys. zł. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wielkość przychodów uzyskanych w październiku 2019 roku był wzrost liczby zamówień wynikający z systematycznego rozwoju firmy oraz wzmacniania marki OPONEO.PL.

Inne komunikaty