Notowania

BBIDEV: strona spółki
8.11.2019, 10:10

BBD Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek Emitenta, w związku ze scaleniem akcji w stosunku 10:1

BBI Development S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 listopada 2019 roku otrzymał informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na wniosek Emitenta, uchwały nr 1160/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Emitenta w okresie od dnia 15 listopada 2019 roku do dnia 27 listopada 2019 roku (włącznie).
Uchwała jest zgodna z wnioskiem Emitenta, zaś zawieszenie ma na celu umożliwienie przeprowadzenia w depozycie KDPW scalenia akcji Emitenta, o czym Emitent informował poprzednio w raportach bieżących nr 45/2019 oraz 47/2019. Harmonogram scalenia akcji Emitenta przewiduje, że dniem referencyjnym będzie 20 listopada 2019 roku, zaś dniem scalenia 27 listopada 2019 roku. Scalenie akcji Emitenta nastąpi w stosunku 10:1.

Inne komunikaty