Notowania

VTG Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Vantage Development S.A., przekazuje informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Vantage Development S.A. w dniu 17 października 2019 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR.
Treść opóźnionej informacji poufnej: W dniu 17 października 2019 r. Zarząd Spółki uzyskał informację o tym, że akcjonariusze Spółki tj. Nutit A.S., TradeBridge Czechy A.S. oraz Fedha sp. z o.o. („Akcjonariusze”) podpisali umowę z TAG Immobilien AG i TAG Beteiligungs und Immobilienverwaltungs GmbH jako potencjalnymi kupującymi dotyczącą przyznania wyłączności negocjacyjnej dla kupujących w związku z planowaną transakcją nabycia 100% akcji w Spółce, która może być powiązana z potencjalną restrukturyzacją określonych aktywów Spółki. Zarząd Spółki zdecydował się opóźnić ujawnienie powyższej informacji poufnej w związku z tym, że w opinii Zarządu Spółki niezwłoczne ujawnienie informacji poufnej mogłoby negatywnie wpłynąć na negocjacyjną pozycję Spółki, spowodować niepewność co do jej przyszłych planów oraz implementacji przyjętej strategii. Ponadto, natychmiastowe ujawnienie informacji poufnej mogłoby spowodować nieprawidłową ocenę tej informacji przez opinię publiczną, w tym przez inwestorów i akcjonariuszy Spółki, jak również mogłoby to w sposób nieuzasadniony wpłynąć na cenę akcji Spółki.

Inne komunikaty