Notowania

APATOR: strona spółki
8.11.2019, 14:29

APT Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016, nr 34/2018 oraz nr 54/2018 Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 8 listopada 2019 roku zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami Grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o.
Na mocy zawartego aneksu zmianie ulegnie sposób zabezpieczenia należności Banku, w ten sposób, że: - w miejsce hipoteki umownej łącznej do kwoty 26 mln zł ustanowionej na nieruchomościach należących do FAP Pafal SA oraz Apator Mining sp. z o. o., położonych odpowiednio w Świdnicy i Pszowie, nastąpi ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 26 mln zł na nieruchomości należącej do Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7, - w miejsce przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości należących do FAP Pafal SA i Apator Mining sp. z o .o., nastąpi przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości Apator SA położonej w Ostaszewie, objętej księgą wieczystą KW nr TO1T/00107379/7. Powyższe działania służą porządkowaniu majątku Grupy Apator w celu ewentualnej sprzedaży nieruchomości.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-15
APT QSr 3/2019: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21,00
0,00
2019-11-08
APT Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami Grupy Apator
21,00
0,00
2019-11-06
APT Informacja o przewidywanych wynikach za rok 2019 oraz deklaracja w sprawie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2019
21,00
+1,43
2019-10-30
APT Nabycie akcji własnych
21,00
0,00
2019-10-23
APT Nabycie akcji własnych
21,60
-0,93
2019-10-17
APT Rejestracja zmian w Statucie Apator SA
22,00
0,00
2019-10-14
APT Nabycie akcji własnych
22,90
-0,87
2019-10-02
APT Nabycie akcji własnych
22,50
-1,78
2019-09-26
APT Powiadomienie o transakcjach na akcjach Apator S.A.
22,90
-2,18
2019-09-23
APT Nabycie akcji własnych
23,00
-0,43