Notowania

STELMET: strona spółki
8.11.2019, 16:10

STL Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Stelmet S.A.

Zarząd Stelmet S.A. [Spółka] informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. otrzymał od Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działającego jako organ Ranibow Fund 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej […] o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w związku ze zbyciem akcji Stelmet S.A. w odpowiedzi na ogłoszone Wezwanie. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty