Notowania

AQUAPOZ: strona spółki
8.11.2019, 17:22

AQA Wykreślenie zastawów rejestrowych na akcjach Emitenta z rejestru zastawów

Zarząd AQUA S.A. informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VII Gospodarczy – Rejestr Zastawów w dniu 5.11.2019 r. wykreślenia wpisów do rejestru zastawów rejestrowych na akcjach Spółki należących do Bartłomieja Krasickiego, Józefa Kozikowskiego oraz drugiego z akcjonariuszy mniejszościowych.
O wykreśleniu wpisu dotyczącego jednego z akcjonariuszy mniejszościowych Spółka informowała wcześniej raportem ESPI nr 5/2019. Wykreślenie dotyczy trzech pozostałych wpisów ustanawiających zastawy rejestrowe, dokonanych w dniu 10.04.2014 r., o których Spółka informowała w komunikacie EBI nr 17/2014, a o zmianach w komunikatach EBI 29/2014, EBI 1/2015, ESPI 2/2016. Wykreślenie nastąpiło w efekcie zmiany umowy linii kredytowej i wydania przez Bank oświadczeń o zrzeczeniu się praw do zastawów, o czym spółka informowała komunikatem ESPI 2/2019. Zobowiązani do notyfikacji transakcji akcjonariusze informowali o wykreśleniach w komunikatach ESPI 3/2019 oraz 4/2019. Zarząd Spółki uznał niniejszą informację za istotną z uwagi na dotychczasową wartość umowy linii kredytowej mającej znaczenie dla sytuacji finansowej i gospodarczej Emitenta oraz wpływ ustanowionych zabezpieczeń na akcjach Emitenta na cenę lub wartość instrumentów finansowych.

Inne komunikaty