Notowania

FMG: strona spółki
8.11.2019, 19:24

FMG Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki

Mając na uwadze uwarunkowania rynkowe oraz zmiany w otoczeniu gospodarczym oraz prawnym, w szczególności trudności w obszarze pozyskiwania dofinansowania z Unii Europejskiej, Zarząd Financial Assets Management Group S.A. informuje o opracowaniu oraz przyjęciu nowej strategii działalności i rozwoju Spółki. Wysoka konkurencyjność obszaru rynkowego, na którym działa Spółka, wymusiła podjęcie działań prowadzących do dywersyfikacji działalności i eksploracji nowych obszarów biznesowych. W ramach podjętych działań, zmierzających do wypracowania nowej strategii działalności, Zarząd Spółki postanowił oprzeć przyszłą działalności operacyjną na trzech filarach – sprzedaży energii elektrycznej i gazu ziemnego, obrocie nieruchomościami oraz świadczeniu usług telekomunikacyjnych.
Działalność w obrębie klientów detalicznych i biznesowych na rynku energii elektrycznej, paliwa gazowego oraz telekomunikacyjnym pozwoli na uzyskanie przez Spółkę efektu synergii poprzez możliwość zaoferowania tych usług w ramach ofert wiązanych. Uzyskanie wymienionych efektów synergii oraz znaczące zwiększenie obszaru prowadzenia działalności pozwoli z kolei Spółce na zrealizowanie zadowalającego wyniku finansowego oraz w perspektywie długoterminowej, Spółka wejdzie na ścieżkę systematycznego wzrostu wartości, co z pewnością będzie pozytywnym sygnałem dla obecnych i przyszłych inwestorów. Spółka przewiduje w niedalekiej przyszłości zakup zarówno podmiotu posiadającego koncesję na obrót energią elektryczną i paliwem gazowym, jak i operatora telekomunikacyjnego. Szczegóły nowej strategii działalności i rozwoju Spółki przedstawiono w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-13
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku
9,05
+10,50
2019-11-13
FMG Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9,05
+10,50
2019-11-13
FMG Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowione po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
9,05
+10,50
2019-11-12
FMG Istotna transakcja Spółki
9,05
+10,50
2019-11-12
FMG Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionego po przerwie w dniu 12 listopada 2019 r.
9,05
0,00
2019-11-12
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 12 listopada 2019 roku
9,05
0,00
2019-11-08
FMG Rezygnacja Prezesa Zarządu
9,00
+0,56
2019-11-08
FMG Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki
9,00
+0,56
2019-10-30
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. odbywającego się w dniu 30 października 2019 roku.
9,00
0,00
2019-10-30
FMG Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., odbywającego się w dniu 30 października 2019 roku, oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
9,00
0,00