Notowania

FMG: strona spółki
8.11.2019, 19:28

FMG Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Leszek Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2019 r. Powodem rezygnacji są prawdopodobne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki oraz zmiana strategii działalności Spółki na kolejne lata, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 20/2019. Zmiana strategii działalności Spółki wymaga znaczącego przeorientowania dotychczasowego funkcjonowania Spółki oraz zwiększonego zaangażowania czasowego w nowe projekty.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-11-13
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 roku
9,05
+10,50
2019-11-13
FMG Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9,05
+10,50
2019-11-13
FMG Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowione po drugiej przerwie w dniu 13 listopada 2019 r., oraz treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
9,05
+10,50
2019-11-12
FMG Istotna transakcja Spółki
9,05
+10,50
2019-11-12
FMG Druga przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., zwołanego pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionego po przerwie w dniu 12 listopada 2019 r.
9,05
0,00
2019-11-12
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A., zwołanym pierwotnie na dzień 30 października 2019 roku, wznowionym po przerwie w dniu 12 listopada 2019 roku
9,05
0,00
2019-11-08
FMG Rezygnacja Prezesa Zarządu
9,00
+0,56
2019-11-08
FMG Przyjęcie nowej strategii działalności i rozwoju Spółki
9,00
+0,56
2019-10-30
FMG Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Financial Assets Management Group S.A. odbywającego się w dniu 30 października 2019 roku.
9,00
0,00
2019-10-30
FMG Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A., odbywającego się w dniu 30 października 2019 roku, oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i treść dokumentów będących przedmiotem głosowania.
9,00
0,00