Notowania

CFI: strona spółki
15.11.2019, 16:58

CFI Uzupełnienie raportu 24/2019

Zarząd CFI Holding S.A. informuje, w związku z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego w nawiązaniu do Raportu Bieżącego 24/2019 niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje o przychodach osiągniętych przez Spółkę Grand Royal sp. z o. o. w poszczególnych latach:
2016 – 6697325,05 zł 2017- 7251866,50 zł 2018 – 7673288,76 zł

Inne komunikaty