Notowania

BITEVIL: strona spółki
15.11.2019, 22:08

BIT Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15.11.2019 r. , posiadały co najmniej 5% w głosach: 
1. Maria Belka, posiadająca 368 321 głosów, co stanowiło 29,39% ogólnej liczby głosów na WZ i 13.77% głosów ogółem w Spółce. 2. Kamil Stanek, posiadający 383 495 głosów, co stanowiło 30,6% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,34% głosów ogółem w Spółce. 3. Sebastian Goliński, posiadający 201 517 głosów, co stanowiło 16.08% ogólnej liczby głosów na WZ i 7,54% głosów ogółem w Spółce. 4. Rafał Stanek, posiadający 133 333 głosów, co stanowiło 10.64% ogólnej liczby głosów na WZ i 4,99% głosów ogółem w Spółce. 5. Jarosław Ołtuszyk, posiadający 166 666 głosów, co stanowiło 13,29% ogólnej liczby głosów na WZ i 6,23% głosów ogółem w Spółce.

Inne komunikaty