Notowania

KANIA: strona spółki
19.11.2019, 15:41

KAN Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Wierzycieli

Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informują, iż zarządca ustanowiony dla Spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym – Mirosław Mozdżeń otrzymał zawiadomienie o zwołaniu na dzień 20 listopada 2019 r. przez Przewodniczącego Rady Wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym Spółki posiedzenia Rady Wierzycieli, z propozycją następującego porządku obrad:
1) przedstawienie przez Zarządcę informacji na temat obecnego statusu przyspieszonego postępowania układowego, sytuacji finansowej oraz majątkowej Spółki; 2) przedstawienie przez PwC informacji na temat statusu procesu inwestycyjnego; 3) wniosek Spółki w przedmiocie umorzenia przyspieszonego postępowania układowego.

Inne komunikaty