Notowania

ELZAB: strona spółki
19.11.2019, 17:10

ELZ Wypowiedzenie umowy przez Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A.

Zarząd Spółki ELZAB S.A z siedzibą w Zabrzu informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 19.11.2019 r. otrzymał
zawiadomienie od Alior Bank S.A.- Biuro Maklerskie w sprawie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta dla akcji Spółki ELZAB S.A. Umowa została wypowiedziana z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31.12.2019 roku. Intencją Spółki jest zawarcie nowej umowy o świadczenie usług Animatora Emitenta dla akcji ELZAB w terminie zapewniającym ciągłość wspomagania płynności akcji Emitenta z innym podmiotem posiadającym wymagane uprawnienia. O podpisaniu nowej umowy o świadczenie usług animacji akcji Zarząd Spółki poinformuje odrębnym komunikatem bieżącym.

Inne komunikaty