Trwa ładowanie...

Notowania

GROCLIN: strona spółki
21.11.2019, 12:12

GCN Zmiana terminu przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku

Zarząd GROCLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim ("Spółka"), działając na podstawie §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (,,Rozporządzenie") informuje, iż zmianie ulega termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku, pierwotnie ustalony na dzień 29 listopada 2019 roku. Nowy termin przekazania tego raportu wyznaczony został na dzień 26 listopada 2019 roku.

Inne komunikaty