Notowania

SANWIL: strona spółki
22.11.2019, 7:56

SNW Oferta Zakupu Akcji Spółki SANWIL HOLDING S.A.

SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, informuje iż działając na podstawie uchwały nr 15/VI/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu treść "Oferty Zakupu Akcji Spółki Sanwil Holding S.A.”.
Pełna treść Zaproszenia do składania ofert sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Inne komunikaty