Notowania

DEKPOL: strona spółki
22.11.2019, 18:51

DEK Zwołanie Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii G oraz obligacji serii H

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. Zarząd Dekpol S.A. informuje o zwołaniu na dzień 16 grudnia 2019 r. Zgromadzeń Obligatariuszy obligacji serii G i obligacji serii H (Zgromadzenia).
Zgromadzenia odbędą się w lokalu pod adresem Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Eurocentrum), przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii G rozpocznie się o godzinie 11:00, natomiast Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H rozpocznie się o godzinie 12:00. Przedmiotem obrad Zgromadzeń będzie podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków emisji obligacji odpowiednich serii. Pełna treść ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzeń razem z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty