Trwa ładowanie...
bDXNztVh

Notowania

OAT: strona spółki
26.11.2019, 15:48

OAT Podpisanie umowy o dofinansowanie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

OncoArendi Therapeutics SA [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 listopada 2019 r. zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju [NCBR] umowę określającą zasady udzielenia dofinansowania projektu pt. „Rozwój przedkliniczny i kliniczny kandydata na lek OATD-01, do stosowania u pacjentów z sarkoidozą” [Umowa] w tym prawa i obowiązki stron z tym związane. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza.
Całkowity koszt projektu Emitenta nie zmienił się względem tego zawartego w ocenianym wniosku i wynosi ok. 34,6 mln zł, natomiast kwota dofinansowania to ok. 22,4 mln zł. Głównym celem projektu jest potwierdzenie bezpieczeństwa i wykazanie wstępnego efektu leczniczego OATD-01, przy podaniu jego wzrastających dawek pacjentom z sarkoidozą. Sarkoidoza jest rzadką chorobą o podłożu zapalnym i nieznanej etiologii, na którą nie ma obecnie skutecznego leczenia. Na sarkoidozę cierpi obecnie ok. 1,3 mln pacjentów na świecie i stanowi ona globalnie niezaspokojoną potrzebę kliniczną. OATD-01 blokujący selektywnie dwa enzymy chitynazy wykazał bezpieczeństwo i wstępną skuteczność w leczeniu sarkoidozy. Docelowy produkt oparty o OATD-01 ma charakteryzować się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a jego efekt terapeutyczny będzie oparty o nowy mechanizm działania – blokowanie białka CHIT1, które wydaje się odgrywać istotną rolę w patogenezie sarkoidozy. Okres kwalifikowalności kosztów dla Projektu przypada na lata 2019-2022. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości jej wypowiedzenia czy konieczności i formy jej zabezpieczenia przez Emitenta, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O wynikach oceny wniosku złożonego przez Emitenta w ramach konkursu Ścieżka dla Mazowsza Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 17/2019 w dniu 7 listopada 2019 r.

Inne komunikaty

bDXNztVP