Trwa ładowanie...

Notowania

NOWAGALA: strona spółki
27.11.2019, 13:41

CNG Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku

Zarząd Ceramika Nowa Gala SA informuje, że w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, które odbyło się w dniu 27 listopada 2019 roku w Końskich uczestniczył jeden akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym zgromadzeniu.
Akcjonariusz Cerrad sp. z o.o. posiadał na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki 36 853 731 akcji, co stanowiło 99,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZA w dniu 27 listopada 2019 roku. Akcjonariusz Cerrad sp. z o.o. posiada 36 853 731 akcji, co stanowi 78,59% udziału w kapitale własnym spółki oraz stanowi 78,59 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Inne komunikaty