Notowania

BUMECH: strona spółki
27.11.2019, 14:38

BMC Znaczne pakiety akcji

Bumech S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 27.11.2019 roku otrzymał od Akcjonariusza, tj. G Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zawiadomienie Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego

Załączniki

Inne komunikaty