Trwa ładowanie...
bDzWiCCt

Notowania

IMAGIS: strona spółki
28.11.2019, 14:57

IMG Zawarcie umowy potrącenia części wierzytelności

Zarząd spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705 („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 9/2018 (ESPI) informuje, że w dniu 28.11.2019 r. Spółka oraz Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. (dalej zwaną „MI”) z siedzibą w Warszawie (reprezentowana przez Magna Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zawarły umowę potrącenia.
Umowa potrącenia została zawarta w wykonaniu postanowień umowy restrukturyzacyjnej z dnia 8 sierpnia 2018 r. W myśl umowy potrącenia należność za obejmowane przez Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. akcje Imagis S.A. nowej emisji w kwocie 1.000.000 zł, zostanie pokryta poprzez potrącenie tej kwoty z wierzytelności MI wobec Imagis S.A. Szczegółowe postanowienia umowy objęte są klauzulą poufności.

Inne komunikaty

bDzWiCDb