Trwa ładowanie...
Notowania
GRUPAREC: strona spółki
29.11.2019, 14:12

GRC Zakończenie realizacji drugiego etapu inwestycji realizowanej w Chełmie przez spółkę zależną Emitenta.

Zarząd GRUPA RECYKL S.A. z siedzibą w Śremie ("Emitent") informuje, że w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymał z Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chełmie decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku administracyjnego, boksów do składowania opon do recyklingu oraz wyrobów gotowych, a także dodatkowej infrastruktury zewnętrznej, takiej jak budowa dróg wewnętrznych i chodników, zagospodarowanie terenu, budowa sieci i oświetlenia terenu, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 6 lutego 2019 r.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kończy proces budowy nowego zakładu przetwarzania odpadów gumowych, zlokalizowanego na terenie oddziału spółki zależnej Emitenta w Chełmie. Inwestycja realizowana jest na podstawie decyzji nr 193/18 wydanej przez Prezydenta Miasta Chełma w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 28 września 2018 r. O oddaniu do użytku hali produkcyjnej Emitent informował raportem bieżącym numer 15/2019 z 30 września 2019 r. Zakończenie drugiego etapu budowy zakładu pozwala Spółce zależnej na wdrożenie, w miarę potrzeb, pracy w systemie trzyzmianowym. Nowy zakład ma obecnie możliwość osiągnięcia pełnej zdolności produkcyjnej, co powinno mieć miejsce w trakcie roku 2020, w zależności od zapotrzebowania na wyroby wytwarzane w zakładzie - granulatu, mączki gumowej lub pudru gumowego, a w przyszłości także gumowe dodatki stabilizujące SMA oraz inne czynniki mające wpływ na działalność Emitenta. Emitent podtrzymuje zakładane wielkości produkcji opublikowane w raporcie z 30 września 2019r. Mając na uwadze przewidywany wpływ inwestycji na sytuację finansową i gospodarczą Grupy kapitałowej, Zarząd Emitenta uznał, że informacje przedstawione w raporcie, mogą mieć istotny wpływ na cenę instrumentów finansowych Emitenta.

Inne komunikaty