Notowania

BBIDEV: strona spółki
29.11.2019, 17:18

BBD Powiadomienie o nieodpłatnym nabyciu akcji BBI Development S.A. przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu)

Zarząd BBI Development S.A., iż w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymał od Pana Michała Skotnickiego – Prezesa Zarządu, powiadomienie (w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR) o nieodpłatnym nabyciu akcji BBI Development S.A. w ramach likwidacji niedoborów scaleniowych, w związku z procesem scalenia akcji Emitenta.
Załącznik: Zawiadomienie na podstawie Art. 19 Rozporządzenia MAR

Załączniki

Inne komunikaty