Notowania

ULG Zawarcie aneksu do umowy o współpracy z PlayWay S.A. – Car Mechanic Simulator 2015 na Xbox One

Zarząd Ultimate Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 53/2018 oraz nr 33/2019 informuje iż w dniu 2.12.2019 r. Spółka zawarła z PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Licencjodawca”) aneks do umowy o współpracy z dnia 11.11.2018 r., na mocy którego Spółka uzyskała od Licencjodawcy licencję na wykonanie portu i wydanie gry Car Mechanic Simulator 2015 na Xbox One („Gra”).
Zgodnie z zawartym aneksem Spółka wykona Grę na konsolę Xbox One, a Licencjodawca w zamian za udzielenie licencji otrzyma określone procentowo wynagrodzenie tj. procent z przychodu ze sprzedaży Gry na Xbox One. Gra zostanie wydana pod nazwą Car Mechanic Simulator Classic. Planowane jest wydanie w ramach programu Xbox Game Pass. Emitent zdecydował o publikacji niniejszego raportu z uwagi na fakt, że ocenia potencjał sprzedażowy Gry jako mogący istotnie wpłynąć na wynik finansowy w przyszłości. Premiera Gry planowana jest na 2020 r.

Inne komunikaty