Notowania

AIRWAY: strona spółki
2.12.2019, 16:02

AWM Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Airway Medix S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 r. powziął informację o rezygnacji Pana Dariusza Zimnego ze sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 5 grudnia 2019 r. Jako przyczynę rezygnacji wskazano względy osobiste.
Szczegółowa podstawa prawna § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Inne komunikaty